Je uceleným produktom cestovného ruchu, zahŕňajúca atraktivity ako: Lesnícky skanzen, Čiernohronská železnica, Náučný chodník históriou a tradíciami Čierneho Balogu, poskytujúca informačné služby, suveníry, ubytovanie, stravovacie možnosti, doplnkový zábavný program pre školské výlety, rodiny s deťmi a firemné akcie.
Vďaka lesom a nádhernej prírode sú pre milovníkov turistiky v okolí turistické a cykloturistické trasy, náučné chodníky, jaskyne, Veporské vrchy, Dobročský prales, Nízke Tatry, Poľana i vidiek so svojou typickou architektúrou. Je to miesto ideálne pre dovolenku, víkendový pobyt, či detské i mládežnícke tábory, ktoré sa pravidelne už niekoľko rokov konajú v náručí tejto čarovnej prírody.
Viete že, v Čiernom Balogu sa nakrúcali filmy ako Nevera po Slovensky či Pokoj v duši? Neváhajte a navštívte tieto nezabudnuteľné miesta.

Partnerstvo

Vydrovská dolina ako destinácia cestovného ruchu je výsledkom úsilia a spolupráce štyroch subjektov z rôznych sektorov – štátneho, neziskového a samosprávy. Na začiatku je obec Čierny Balog s bohatou viac ako 400. ročnou históriou, kultúrou a tradíciami, ktorá patrí medzi najväčšie obce na Slovensku. So spomínanou históriou súvisí jedinečná, toho času už turistická atrakcia, úzkorozchodná Čiernohronská železnica, ktorá kedysi zvážala drevo z hlbokých dolín a lesov. Lesov, vďaka ktorým sem prišli zruční lesmajstri a drevorubači, aby tu našli zdroj obživy a tiež domov pre svoje rodiny. Významným rodákom je Jozef Dekrét Matejovie, ktorý vošiel do lesníckej histórie tým, že svojou prácou prispel k zachovaniu lesov pre nás. Lesom, lesníkom a všetkým priateľom lesa je venovaný Lesnícky skanzen, ktorý vybudovali LESY SR š.p., OZ Čierny Balog. VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita aktívne podporuje partnerstvo pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieckeho prostredia, zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt hlavne v oblasti cestovného ruchu a to aj prostredníctvom dobrovoľníckej práce.